Algemene voorwaarden

U gaat akkoord met de volgende algemene voorwaarden van Bitcasso:

1. De dienst van Bitcasso betreft het overmaken van een geldbedrag aan particulieren of bedrijven binnen de Benelux.

2. Bitcasso dient enkel als tussenbedrijf voor een gemakkelijke ervaring bij het overmaken van een geldbedrag in euro’s met behulp van uw bitcoins.

3. U verzendt uw bitcoins naar een door onze partner (Bitonic™.) opgegeven bitcoinadres. Wij kunnen de betaling pas uitvoeren zodra alle bitcoins ontvangen zijn en de transactie(s) door het netwerk bevestigd is/zijn.

4. Bitcasso zal erop toezien dat uw geldbedrag binnen twee dagen op de rekening van de door u aangegeven begunstigde staat. Echter heeft Bitcasso geen invloed op eventuele vertragingen bij de bank.

5. Bitcoins dienen binnen ca. 5-10 minuten na ons aanbod ontvangen te zijn[E1] , anders kunnen deze worden geretourneerd en vindt er geen uitbetaling plaats.

6. Bitcasso heeft geen bitcoinwallet en wij zijn dan ook op geen enkel moment beheerder van uw bitcoins. De bitcointransactie wordt gefaciliteerd door onze partner Bitonic™.

7. Het verstrekken van de juiste gegevens (bitcoinadres en betalingsgegevens) is uw verantwoordelijkheid. Eventuele schade ontstaan door het verstrekken van onjuiste gegevens kan niet op Bitcasso worden verhaald.

8. Wanneer bedragen teruggestort worden op onze rekening, bijvoorbeeld door het invullen van foutieve gegevens (IBAN, rekeninghouder) wordt 7,50 euro aan administratiekosten in mindering gebracht bij de nieuwe betaalopdracht.

9. U verklaart dat er geen voorbelasting is afgetrokken van de aangeboden bitcoins.

10. U verklaart dat de aangeboden bitcoins op legitieme wijze zijn verkregen en u geen weet heeft van een mogelijk illegaal karakter van de herkomst.

11. U verklaart alle andere gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.

12. Het bovengenoemde geldbedrag zal worden overgemaakt door Bitcasso nadat u een volledige transactie in bitcoins heeft gedaan via ons Bitonic payment system, tegen de koers die op het moment van de bitcointransactie geldt.

13. De bovengenoemde transactie in bitcoins staat gelijk aan de gehanteerde koers van Bitonic™ op dat moment, inclusief de transactiekosten voor het gebruik van Bitcasso.

14. U bent zich ervan bewust dat de waarde van een bitcoin kan fluctueren. Er is dan ook geen enkele garantie voor enig waardebehoud van uw bitcoins in de toekomst.

15. Bitcasso garandeert enkel het succesvol betalen van uw rekening. Wij zijn niet aansprakelijk voor het overmaken van een geldbedrag naar een verkeerd rekeningnummer en/of begunstigde als gevolg van de door u verschafte gegevens.

16. Als service wordt uw bitcointransactie voor u direct het bitcoinnetwerk op gestuurd. wij hebben echter geen invloed op de verdere afhandeling door het netwerk en de miners. Wij zijn hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk. In het uitzonderlijke geval dat er iets misgaat bij de verwerking door het netwerk, heeft u echter wel recht op ondersteuning van ons.

17. De bitcoinkoersen zijn aan verandering onderhevig. Definitieve bedragen (euro's en bitcoins) stellen wij vast op het moment dat de betaling gestart wordt, en verschijnen voordat u betaalt in het overzicht bij uw bank.

18. Een voltooide bitcointransactie (de betaling voor onze dienst) kan niet ongedaan gemaakt worden.

19. U behoudt het recht om het geldbedrag naar een andere rekening te versturen mits u voor 15:00 hierover contact met ons heeft opgenomen via onze persoonlijke helpdesk. [E2]

20. U bent zelf verantwoordelijk voor hebben van voldoende bitcoinsaldo op het moment van de bitcointransactie. Bitcasso is enkel verplicht uw rekening te betalen nadat het volledige bitcoinbedrag is overgemaakt.

21. Bij vermoeden van fraude/misbruik behoudt Bitcasso zich het recht voor om transacties op te schorten totdat de legitimiteit van de transactie is geverifieerd.

22. Bitonic gaat uit van verkoop aan particulieren en verstrekt daarom standaard geen factuur. Zakelijke aankoop is wel mogelijk en op verzoek kan een factuur opgesteld worden. Voorbelasting aftrekken is echter niet mogelijk.

23. U bent ten minste 18 jaar oud of u heeft toestemming van een ouder of voogd.

24. Bij het doen van een betaling, of wanneer de geaccumuleerde betalinggrens van 1.000 euro overschrijdt (alle betalingen die tot op heden door u bij ons zijn gedaan), zijn wij verplicht u te laten verifiëren bij ons (zie onze privacyvoorwaarden voor meer informatie hierover). Enkel nadat u het volledige verificatieproces heeft doorlopen[E3] , dan is het weer mogelijk om transacties te doen via Bitcasso. (?)

Bitcasso verplicht zich, wanneer u voldoet aan de voorwaarden, na ontvangst van uw bitcoins (d.w.z. wanneer deze bij ons binnen zijn met minimaal één bevestiging door het bitcoin-netwerk), altijd tot één van onderstaande acties:

1. Uitbetaling van het overeengekomen eurobedrag op het door u opgegeven rekeningnummer, indien aan de voorwaarden is voldaan.

2. Restitutie van de verstuurde bitcoins naar het door u opgegeven retour rekening (met aftrek van maximaal 0.0005 BTC aan transaction fee), indien sprake is van ongewone omstandigheden of niet voldaan is aan de voorwaarden.

Bitonic zal zich inzetten om deze actie binnen één werkdag te verrichten, doch uiterlijk binnen twee werkdagen. Indien blijkt dat Bitonic hierin heeft verzuimd, krijgt de verkoper het recht het geldbedrag terug te vorderen, inclusief transaction fee (max. 0.001 BTC). Dit kan alleen als de uitbetaling nog niet is verricht en is uitgezonderd van overmachtssituaties.

[E1]Wat bedoelen jullie hier precies?
[E2]Wellicht hier even een telefoonnummer noemen?
[E3]